Historikk

Historikk


Tidligere navn på Moss fotoklubb var Nikonklubben. Etableringsdato for Nikonklubben har vi ikke klart å finne. Klubben lå også død i perioder.


Moss Fotoklubb oppsto ved et navneskifte i 1998. I 1999 vedtok årsmøtet nye vedtekter for klubben.


Moss Avis for 50 år siden, 16 mars 1955:

Moss fotoklubb hadde i går et hyggelig møte i  Moss Hotells selskapssal. Det var stelt i stand litt ekstra festlig, og medlemmene hadde sine damer med. Grunnen til dette møtet ble spesielt markert, var i første rekke at resultatet av klubbens årlige fotokonkurranse forelå. Forbundets faste jury hadde hatt ca. 40 innleverte bilder til bedømmelse og de beste bildene lå på et meget høyt nivå.

Fra arkivet